Xolair®

Allergisk astma: Xolair er indiceret til voksne, unge (≥12 år) og børn (6 til <12 år). Xolair-behandling bør kun overvejes til behandling af patienter med overbevisende IgE-medieret astma. Tillægsterapi for at forbedre astmakontrol hos patienter (12 år eller derover) med svær vedvarende allergisk astma, som har en positiv hudtest eller in vitro-reaktivitet for et helårs luftbårent allergen, og som har nedsat lungefunktion (FEV1 <80 %) samt hyppige symptomer i dagtimerne eller natlige opvågninger, og som har haft mange alvorlige dokumenterede astmaeksacerbationer på trods af daglig behandling med højdosis-inhalationskortikosteroider samt en langtidsvirkende inhaleret beta2-agonist. Xolair er også indiceret som tillægsterapi for at forbedre astmakontrol hos børn (6 til <12 år) med svær vedvarende allergisk astma, som har en positiv hudtest eller in vitro-reaktivitet for et helårs luftbårent allergen og hyppige symptomer i dagtimerne eller natlige opvågninger, og som har haft mange alvorlige, dokumenterede astmaeksacerbationer på trods af daglig behandling med højdosis-inhalationskortikosteroider samt en langtidsvirkende inhaleret beta2-agonist.

XOLAIR

Produktinformation på EMA website

Denne hjemmeside vil bruge cookies for at forbedre hjemmesiden og din oplevelse af siden. Ved fortsat at navigere rundt på hjemmesiden accepterer du vores brug af cookies. Såfremt du ønsker yderligere oplysninger og/eller ikke ønsker at benytte cookies, besøg siden Om Cookies.